Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F28 - Handlingar rörande sammanslagningen HTF-Sif
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
Tid till
Tid
2005, u.a.
Plats
Anmärkning
Kassettband. Intervjuer (djupintervjuer samt fokusgrupper) med förtroendevalda (HTF?).