Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
A2 - Kongressprotokoll med bilagor och handlingar
Volym
Sök
Beteckning
62
Tid från
2007
Tid till
2007
Tid
2007
Plats
Anmärkning
Extra kongress 2007, protokoll med bilagor. Se även F28:12 (DVD-inspelning från Kongressen Sif-HTF 2007, Västerås). Diverse dokument på CD-rom (härpå även material från Kongressen 2006 och utvärdering Kongressen 2000).