Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
A2 - Kongressprotokoll med bilagor och handlingar
Volym
Sök
Beteckning
61
Tid från
2006
Tid till
2006
Tid
2006
Plats
Anmärkning
Extra kongress 2006, bilagor, DAT-band, DVD (med Wav-filer). Diverse dokument på CD-rom, se A2:62 (härpå även material från Kongressen 2007 och utvärdering Kongressen 2000).