Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
A2 - Kongressprotokoll med bilagor och handlingar
Volym
Sök
Beteckning
56
Tid från
2000
Tid till
2000
Tid
2000
Plats
Anmärkning
Kongress 2000, motioner (med diskett, Word 97). Diverse dokument på CD-rom, se A2:62, bl.a. utvärdering Kongressen 2000.