Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
A9 - Övriga protokoll
Volym
Sök
Beteckning
11
Tid från
1997
Tid till
2002
Tid
1997-2002
Plats
Anmärkning
LG-förhandlingar (1998-2001); Skyddskommittésammanträden (1997-2000); Rekrytering ny kanslichef (1997 & 2000); Löneförhandlingar o dyl (1997-2001);
Arbetsmiljö (2000-2002); diverse protokoll (1997-2002).