Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
K1 - Fotografier
Volym
Sök
Beteckning
25
Tid från
Tid till
Tid
odaterade
Plats
Anmärkning
Volymen är odaterad och oordnad, innehåller äv. kontaktkopior