Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
F29 - Handlingar rörande sekretariatet
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1988
Tid till
1999
Tid
1988-1999
Plats
Anmärkning
PM, anteckningar, skrivelser, protokoll, pressmeddelanden,
handlingar rörande Operativa gruppen.