Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
F10c - Handlingar rörande kurser
Volym
Sök
Beteckning
33
Tid från
1994
Tid till
1994
Tid
1994
Plats
Anmärkning
Samtliga kurser från ST Universitet:
- Utbildning för Förbundsstyrelsen
- Nätverksdag
- Arbetsseminarium kring Förnyelsenätverk
- Utbildning i opinionsbildning
- Retorikkurs