Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; tjänsteförteckningsrevisioner
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
1962
Tid till
Tid
1962
Plats
Anmärkning
Tjänsteförteckningsrevision.
Häri även:
Handlingar rörande löner och kollektivavtal; AST och ATF 1969
(Serie F 1 bd)