Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F6e - Handlingar rörande avdelningar och distrikt
Volym
Sök
Beteckning
12
Tid från
Tid till
Tid
1949, u.å.
Plats
Anmärkning
Frågeformulär till avdelningsstyrelserna betr. förbundsexpeditionens skriftliga informationsverksamhet (1949) / Intervjuer med personalen på Sifs förbundsavdelningar (u.å.; disketter)