Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
F5 - Handlingar rörande sjukvårdens organisation / arbetsuppgifter / arbetsförhållanden
Volym
Sök
Beteckning
28
Tid från
1987
Tid till
1988
Tid
1987-1988
Plats
Anmärkning
Översyn av bestämmelserna om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen (TUR-utredningen)