Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
F5 - Handlingar rörande sjukvårdens organisation / arbetsuppgifter / arbetsförhållanden
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1912
Tid till
1912
Tid
1912
Plats
Anmärkning
Undersökning angående sjuksköterskors och elevers arbetsförhållanden; distrikts- och stadssköterskor