Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F14be - Handlingar rörande löner för tjänstemän
Volym
Sök
Beteckning
4
Tid från
1945
Tid till
1945
Tid
1945
Plats
Anmärkning
Lönetabeller per kön, ålder, yrke, lön, dyrtid, summa per grupp/år, fackutbildning, löneökning med mera.