Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F14bg - Handlingar rörande lönestatistik, egna trycksaker
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1937
Tid till
1962
Tid
1937-1962
Plats
Anmärkning
"SIF:s statistik över löne- och anställningsförhållanden"; "Industritjänstemännens anställningsförhållanden"; PM angående SIF:s löne- och socialstatistik; "Klassificering av industrigrenar"; "SIF:s minimilönetariffer"; Tjänstemännens löneutveckling