Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F14be - Handlingar rörande löner för tjänstemän
Volym
Sök
Beteckning
12
Tid från
1957
Tid till
1958
Tid
1957-1958
Plats
Anmärkning
Ej bearbetade tabellistor. 1957: TLI-statistik. Antalet medlemmar per avdelning/företag. Medlemmarnas fördelning på avdelning och uppgiftslag. Lönesummor och antal per yrkeskod/dyrort. 1958: Medlemmarnas fördelning på inkomstnivåer. Branschstatistik.