Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F14be - Handlingar rörande löner för tjänstemän
Volym
Sök
Beteckning
10
Tid från
1956
Tid till
1956
Tid
1956
Plats
Anmärkning
Del 1 Industrin i sin helhet - hela landet, del 2-5 Dyrort 2-5, del 6 Stockholm, del 7 Järnbruken, del 8 Varven, del 9 Läroverk, lön per fackutbildning. Med "Antalet medlemmar per avdelning och företag".