Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F14be - Handlingar rörande löner för tjänstemän
Volym
Sök
Beteckning
9
Tid från
1952
Tid till
1955
Tid
1952-1955
Plats
Anmärkning
1952: del 1-7 som 1951, del 8 Dyrort 3, del 9 Sågverk/pappersmassa. 1953-1955: del 1-7, del 8 Läroverksingenjörer. 1955 med Dyrorterna 2-5.