Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F14be - Handlingar rörande löner för tjänstemän
Volym
Sök
Beteckning
8
Tid från
1950
Tid till
1951
Tid
1950-1951
Plats
Anmärkning
"Lönestatistik" för hela landet: del 1 löneläget för män teknisk personal, del 2 män merkantil personal, del 3 kvinnor. Stockholm: del 4 män, del 5 kvinnor. Göteborg: del 6 män, del 7 kvinnor. 1951 utgår Göteborg, del 6 Järnbruk män, del 7 Järnbruk k
vinnor, del 8 Sveriges pappersförbund, del 9 Petroliumbranschen, del 10 Kvinnliga personalkonsulenter, Sveriges chokladindustri m.fl. Lön per fackutbildningsform.