Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F14be - Handlingar rörande löner för tjänstemän
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
1941
Tid till
1947
Tid
1941-1947
Plats
Anmärkning
1941-1944: "Löner för skilda åldersgrupper" per män och kvinnor, Stockholm män och kvinnor. År 1942 lucka Stockholm. 1945-1947: "Lönestatistik" för hela landet: del 1 uppgiftslämnarnas fördelning, del 2 löneläget för män, del 3 för kvinnor. Stockholm
: del 4 uppgiftlämnarnas fördelning, del 5 löneläget för män, del 6 för kvinnor. Lucka 1946 del 5.