Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F14be - Handlingar rörande löner för tjänstemän
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1940
Tid till
1940
Tid
1940
Plats
Anmärkning
Utvidgad minimilönetariff och olika diagram.