Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
F14be - Handlingar rörande löner för tjänstemän
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1937
Tid till
1940
Tid
1937-1940
Plats
Anmärkning
1937-1939: Minimilönetariffer och lönetariffer. Tryckt sammanställning. Beräkningar och diagram. PM beträffande revidering av SIF:s minimilönetariffer. 1940: Lönetabeller med uppgifternas fördelning. Löner för skilda åldersgrupper. Löner per åldersgr
upper, utbildning med mera.