Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
A2 - Kongressprotokoll med bilagor och handlingar
Volym
Sök
Beteckning
22
Tid från
1986
Tid till
1987
Tid
1986-1987
Plats
Anmärkning
Remissvar - Översyn av riktlinjer för SIFs pensionärsföreningars verksamhet. Deltagarinfo., bordsplacering, utvärdering av kongress 1987