Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Ö3 - Pundet AB fastighetsförvaltning
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1938
Tid till
1977
Tid
1938-1977
Plats
Anmärkning
Hyreskontrakt Västmannagatan 64 1938-1968, spridda år Hyreskontrakt Västmannagatan 66 1943-1968, spridda år. Handlingar rörande Stockholms Fastighetsägareförening 1954-1963, spridda år Handlingar rörande fastigheten Skeppargatan 52, 1960-1961 Handlin
gar rörande lån, 1963-1969 Korrespondens, 1965-1966, 1969. Ombyggnadsförslag Blåklinten nr 18