Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Ö1 - Fonder och stiftelser
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1934
Tid till
1989
Tid
1934-1989
Plats
Anmärkning
u å Sveriges Tekniska Apotekspersonal förbunds fond för sjuka och arbetslösa. Gåvobok 1934-1945, 1949. Verksamhetsberättelser 1938-1942, 1944-1953. Apoteksteknikerförbundets Pensionsfond (Pensionsstiftelse) 19562-1984, u å spridda år. Siv Molanders m
inne 1955 Solveig och Emy Borgströms minnesfond u å. Apotekstjänstemannaförbundets Studiefond 1981, 1983 Stadgar 1981, 1983, 1985,1988, 1990. Apoteksbolaget ABs Personalstiftelse 1985-1986, 1988-1989