Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
F5c - Handlingar rörande utredningar och yttranden
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1936
Tid till
1989
Tid
1936-1989
Plats
Anmärkning
u å Utredningar spridda år Vägledning för anordnande av kretsmöten 1936 Ang anslutning till bildningsorganisation 1942 Ang reseersättningar för deltagande i kretsmöten 1946, 1946 års läkemedelsutredning 1947-1952 Ang införande av legitimation 1966-1
968,1970,1975 u å. PM och motion ang tystnadsplikt 1970 Folkbildning för 80-talet 1975 Skickningsutredning 1978-1979, 1983 Skatteutredning 1989