Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
F4 - Handlingar rörande kurser och konferenser
Volym
Sök
Beteckning
22
Tid från
1974
Tid till
1989
Tid
1974-1989
Plats
Anmärkning
u å "Bättre arbetsmiljö" för handledare 1974-1976, handledarebilaga u å, kurser i arbetsmiljö1976-1989, u å, spridda år PSU-gruppen (planering-samordning-uppföljning) 1986-1987,arbetsglädje och effektivitet ledarepärm 1987, skyddskommitékurs 1987