Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
F3 - Handlingar rörande utbildning
Volym
Sök
Beteckning
17
Tid från
1976
Tid till
1989
Tid
1976-1989
Plats
Anmärkning
Kundrelationsutbildning 1976 Handlingar rörande studieledighet 1981 Utveckling av lokal utbildning och information 1982-1985. LOKUT. Referensgrupp för översyn av studieträningsmaterialet 1985 PM ang utbildningsbevis 1985-1986 Översyn av receptarieu
tbildningen 1986, 1988 Handlingar rörande utbildningsavtal 1986-1987 Internutbildning 1987 Refrensgrupp för apotekslära 1988 Utbildningspolitiskt program utkast 1988 Motion rörande utökad receptarie- och apoteksutbildning 1989