Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
F3 - Handlingar rörande utbildning
Volym
Sök
Beteckning
16
Tid från
1961
Tid till
1990
Tid
1961-1990
Plats
Anmärkning
Apoteksteknikerutbildning vid olikaskolor 1961-1990, spridda år Yrkesråd för apotekstekniker 1973-1981, spridda år Kartläggning av nyutbildade apoteksteknikers sysselsättning 1978-1979 PUH-gruppen 1979-1985, 1988 ("Gruppen skall informera om och dis
kutera utbildningsplaner") Utbildningsgruppen PUA 1981-1983