Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
F3 - Handlingar rörande utbildning
Volym
Sök
Beteckning
14
Tid från
1939
Tid till
1984
Tid
1939-1984
Plats
Anmärkning
Historik över Apoteksteknikerutbildning u å 1 häfte Apoteksteknikerutbildning 1970-1983 (1984) Hermods korrespondensinstitut 1940-1953 Utbildningsfrågan 1939-1940 Studierådets verksamhetsberättelser 1944-1945 Studieledarens verksamhetsberättelser 19
46-1950 Rapporter överv studieverksamheten 1951-1954, 1970-1971 Angående den tekniska personalens utbildning 1955 Utdrag ur protokoll ang utbildning vid yrkesskolor 1959 Arbetsmarknadsstyrelsens utredning om behovet av av farmacevter och apotekstekniker 1959 Uppgifter till yrkeslexikon 1961 Kurser vid yrkesskolor för apotekstekniker 1960-1966 TBV kontorsskola 1962-1964 Protokoll studienämnden 1968