Hem Arkivbildare
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Arkiv
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Serie
F3 - Övriga ämnesordnade handlingar
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1942
Tid till
1966
Tid
1942-1966
Plats
Anmärkning
16 numrerade fasciklar (handlingarna återfanns i 2 st kapslar lagda i numrerade kuvert): - Nr 1a: 1942-1966 Protokoll, PM, manus t tidningsartikel. (Se nr 12) Nr 1b: 1945-1952 Div handlingar från föreningens första år, byggnads- o ekonomiplaner, red
ogörelser, ritningar, ang lån från SAF. (Se nr 12) Nr 2: 1945-1957 Stadgar Nr 3: 1945-1957 Registreringsbevis från Överståthållarämbetet, stadgar Nr 4: 1952-1955 Korrespondens, förfrågningar ang andelar och hyror Nr 5: 1952-1955 Gåvobrev Nr 6: 1945-1957 Verksamhetsberättelser, kopior Nr 7: 1952-1956 Hyresfrågor, överklagande, hyresnämndens och hyresrådets beslut Nr 8a: 1951-1957 Cirkulär, meddelanden till hyresgästerna Nr 8b: 1952, 1955 Handl rör hyresgästernas representation i styrelsen Nr 8c: 1952-1962 Tjänstgöringsavtal (Se även serie E1), häfte: arbetsordning, hyresavtal Nr 9: 1952-1957 Sjukhjälpsföreningens protokoll och övriga handlingar Nr 10: 1953 Invigning av Lärargården, tryckt program, redogörelse med pressklipp, 4 st flygfotografier, tidningar: Folkskolans Pensionärer nr 6/53 och Sveriges Folkskollärarinnors tidning nr 42/53 Nr 11: 1950-1962 "Kulturella verksamheter", missionskretsens och kulturrådets handlingar har lagts i egen serie, se egen volym F1:1. Nr 12: 1945-1955 Cirkulär upprop, teckningslistor blanka, särtryck ur Folkskollärarnas tidning nr 36/48 Nr 13. Meddelande från fastighetsägareförbundet - gallrade Nr 14. 1952-1956 Diverse lägenhetsförteckningar, ang desinfektion av lägenheter