Hem Arkivbildare
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Arkiv
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Serie
F2 - Missionskretsens (sykretsens) och kulturrådets handlingar
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1950
Tid till
1962
Tid
1950-1962
Plats
Anmärkning
Div trycksaker med påskrift: Elsa Ringström 1950-1954. 3 mappar, "Hyregästernas kulturella verksamhet 1952", "Skrivelser ang föreläsningar" 1952-1955", Föreläsningar 1954-1955. Kassabok föreläsningar 1952-1955. Anslag om föreläsningar, samkväm, an
daktsstunder etc1953-1959 Brevbärare Helge Söderbergs jul- och nyårshälsningar 1957-1962. Här i även serie A3.