Hem Arkivbildare
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Arkiv
SAFs / FSAFs Pensionärshemsförening Lärargården u.p.a
Serie
D1 - Andelsförteckningar
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1945
Tid till
1977
Tid
1945-1977
Plats
Anmärkning
1 fascikel, numrerade listor över andelstecknare, postgirokuponger och brev 1945-1947. 2 band, Andelsförteckning 1945-1956, Aktiebok 1946-1977(1981). 1 anteckningsbokbok, "Försäljning och inlösen av andelar - konceptbok" 1957-1960. Här i även serie
D2.