Hem Arkivbildare
HTF-klubben på Apotekstjänstemannaförbundets kansli
Arkiv
HTF-klubben på Apotekstjänstemannaförbundets kansli
Serie
A1 - Års- och mötesprotokoll
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1972
Tid till
1987
Tid
1972-1987
Plats
C 12:5
Anmärkning
Häri även:
A 2 Styrelseprotokoll
B 1 Utgående skrivelser
B 2 Kallelser och föredragningslistor
B 3 Årsredogörelser