Hem Arkivbildare
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Arkiv
De Anställdas Centralorganisation, DACO
Serie
F2 a - Handlingar rörande förenings- och förhandlingsrätt
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1931
Tid till
1944
Tid
1931-1944
Plats
Anmärkning
Kontraktsförslag General Motors 1931, PM angående föreningsrätten och arbetsdomstolstadens rättstillämpning & PM rörande bestämningen av begreppet föreningsrätt och PM angående förhandlingsrätten 1936-1937, konferens rörande förhandlings- och förenin
gsrätt 1936, förändring av föreningsrätt Svenska Livförsäkringsinspektörernas riksförbund 1937, domar rörande föreningsrätten 1937-1940, förhandlingsrätt Svenska Järnvägarnas Kontorspersonalförbund 1938, arbetsledarklausulen 1939-1942, lagstiftningen vid 1940 års riksdag 1940, föreningsrätten enl. gällande lag 1941, arbetstagares rätt till betyg 1941, förhandlingsrätt Systembolagens personalförening 1941-1944, föreningsrättsbegränsade regler i kolliktivavtal 1942-1943, PM rörande förenings- och förhandlingsrätt uå