Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
F14a - Handlingar rörande förvaltningsdemokrati och arbetstagarinflytande
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
1990
Tid till
1991
Tid
1990-1991
Plats
Anmärkning
Demokratisl arbetsorganisation, u å. Ingår i F 12