Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Z1 - Audiovisuella upptagningar
Volym
Sök
Beteckning
5
Tid från
Tid till
Tid
Plats
Anmärkning
Bildband; buller, miljö
Videon "Därför byter vi namn" Förbundsordförande Annette Carnhede
om ST:s namn och profil, med Gruppnr 202, Dnr: 304/04. Se F1a:736
för diarieförd pappershandling.