Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
F7 - Handlingar rörande juridiska frågor, rättshjälp
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
1970
Tid till
1979
Tid
1970-1979
Plats
Anmärkning
MBL diarium 1978-1979. Juridiska frågor korrespondens 1970-1975. Juridiska ärenden 1970-1975 enligt rättshjälpsdiarium