Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
F23 - Handlingar rörande organisationstvister, gränsdragningsfrågor
Volym
Sök
Beteckning
7
Tid från
1971
Tid till
1992
Tid
1971-1992
Plats
Anmärkning
Organisationsfrågor TCO, SACO 1971-1992, luckor. TCO-S organisationspolitiska kommitté 1982-1985. ST/SIF/HTF/SKTF arbetsgrupp rörande SALF-frågan 1982