Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
F17b - Handlingar rörande arbetsmarknad och sysselsättningsfrågor
Volym
Sök
Beteckning
4
Tid från
1979
Tid till
1990
Tid
1979-1990
Plats
Anmärkning
Sysselsättningspolitik "Arbete åt alla" 1979-1987 spridda år. Sysselsättningsprojekt inom Avd 212, ST-ÅV. Arbetslösa, statistikgruppen 1983-1985. Deltidsarbetslöshet 1990. Enkät rörande dold arbetslöshet Avd 333 1984. Projekt Nytillkomna Arbetslösa M
edlemmar I-II:a kv 1984