Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
F3de - Handlingar rörande tillsättningar, förordnanden
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
1970
Tid till
1971
Tid
1970-1971
Plats
Anmärkning
Rekrytering, tillsättningar 1970. Tjänstetillsättningar 1971. Ingår i F 3 dd:9