Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
F5 - Handlingar rörande sjukvårdens organisation / arbetsuppgifter / arbetsförhållanden
Volym
Sök
Beteckning
15
Tid från
1945
Tid till
1961
Tid
1945-1961
Plats
Anmärkning
Lönekommittén 1945-1946, barnavårdscentraler, barndaghem 1946-1957, distriktsvården 1946-1961, tystnadsplikten 1948, legosängsavgift1949, föreståndarinnetariffer 1950