Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
F5 - Handlingar rörande sjukvårdens organisation / arbetsuppgifter / arbetsförhållanden
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1902
Tid till
1952
Tid
1902-1952
Plats
Anmärkning
Sjukvården på landsbygden 1902, arbetsförhållanden 1911-1916, sjuksköterskebyråerna 1937-1952, antal patienter per personal 1938, sjukledighet, röntgensemester, hyresersättning 1941, personalsammansättning och arbetsuppgifter 1944-1945, sjuksköterske
behovet 1944