Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
F4 - Handlingar rörande Valön
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1940
Tid till
1975
Tid
1940--1975
Plats
Anmärkning
Häri spridda handlingar: Kamraternas konferens 1967, studieprogram inom Stockholmspolisen Kamraterna, Stockholms kriminalförening, stockholmspolisens överkonstapelförening 1955-1966 (1959-1963 saknas, 2 bordsstandar (skytteklubb?), se vidare BF
forts: Innehåller även RSP:s FAckliga kongress 1957 och 1960 samt RSPstudieråd 1958