Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
A1b - Föreningsprotokoll
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1974
Tid till
1979
Tid
1974--1979
Plats
Anmärkning
Stämmokatalog motioner 1974-1979, verks.hetsber, förvaltningsber, rev.ber. 1978, pm representantskapet, grupparbeten/mötesteknik