Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
F1 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
17
Tid från
1989
Tid till
1989
Tid
1989
Plats
Anmärkning
Diarium och IA 1:1-5, 6_9 del 1