Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
F1 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
15
Tid från
1986
Tid till
1986
Tid
1986
Plats
Anmärkning
Diarium. 2. Tjänstemässig org. 3. Rekrytering. 4. Lön och anställningsvillkor. 5. Personalpolitik. 6. Tillsättning. 7. Arbetstid.