Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
F1 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
12
Tid från
1985
Tid till
1985
Tid
1985
Plats
Anmärkning
Diarium. Innehåll: 6. Tillsättning, vitsord, disciplinärenden, övrigt.