Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
F1 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
11
Tid från
1985
Tid till
1985
Tid
1985
Plats
Anmärkning
Diarium , 2. Tjänstemässig org. 3. Rekrytering. 4. Lön och anställningsvillkor. 5. Personalpolitik