Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
F1 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
9
Tid från
1984
Tid till
1984
Tid
1984
Plats
Anmärkning
Kod 11-15 Innehåll: Utbildning, Polishögskolan,alterneringstjänstgöring, övr. central utbildning, lokal utbildning, introduktion, övrigt.