Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Serie
F1 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
4
Tid från
1975
Tid till
1975
Tid
1975
Plats
Anmärkning
Inkommande, underlag till artikel i Föreningsnytt ang. tysk polisiär medverkan vid ockupationen av ambassaden. "Västtyska" yrkesskade- och tillbudsanmälningar, enkätsvar från medverkande poliser.